Mthatha

Dr. Vulikhaya Mpumlwana

Dr. Mziwohlanga Mdondolo

Dr. Mana Mdaka

Dr. Akhona Kama